Reserveren

Hoe reserveert u een hotelkamer voor uw hond?

Via ons online reserveringssysteem kunt u zelf een reservering maken.  Door op onderstaande button te klikken komt u op onze reserveringssite. U maakt dan een voorlopige reservering. Pas na acceptatie van uw reservering is uw reservering gemaakt. U krijgt van ons dan een bevestiging van uw reservering en dan kunt u de betaling verrichten. Let op uw reservering is pas definitief als u heeft betaald.

Let op: Wanneer uw reserveringsgeld niet binnen 14 dagen door ons is ontvangen, vervalt automatisch uw reservering.

Klik hier om te reserveren

Let op: Als uw huisdier niet voldoet aan onze vaccinatie-eisen dan zullen wij genoodzaakt zijn om geen toegang te verlenen tot het dierenhotel. Klik op de vaccinaties aan de rechterkant voor onze huidige eisen.

Het kan zijn dat u het verblijf van uw hond moet annuleren.

Hiervoor hanteren wij de volgende regels:

Teruggave van het reserveringsgeld geschiedt alleen

  • bij plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de eigenaar of zijn gezinsleden
  • bij sterfgeval van familie in de eerste graad, d.w.z. overlijden van echtgenoot/ echtgenote, ouders of schoonouders, kinderen, broers of zusters van de eigenaar van het huisdier
  • bij ziekte of sterfgeval van de hond die in pension zou komen
  • bij weigering voor opname in het Dierenhotel door middel van de gezondheidskeuring.

Let op: Bij voortijdig afbreken van de vakantie worden geen pensiongelden terugbetaald, tenzij de reden valt onder de hierboven genoemde en gestaafd is met een officiële verklaring.

Bij annulering brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.